Nasza strona używa cookies. Ok,zamknij. [X]
akademia_ek_hum_w_lodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • Projekt „Studia podyplomowe – Akademia Sieci Cisco”
 • Projekt „Monitoring działalności placówek akredytowanych prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych”
 • Projekt „Zostań przedsiębiorcą. Rozwój lokalnego rynku gminy wiejsko-miejskiej Aleksandrów Łódzki”
 • Projekt „Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy”
 • Projekt „Kuźnia talentów – Program Rozwoju Pracowników o wysokim potencjale”
 • Projekt „Firma samoucząca się kluczem do sukcesu Fazbud Instal na rynku”

 

fundacja uek

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 • Projekt „Stworzenie internetowej platformy wymiany informacji oraz transferu technologii ‘eWeb’”
 • Projekt „Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiebiorczości Akademickiej”
logo

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki

 • Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury lokalowo-technicznej w ramach Inkubatora Technologicznego WSHE”
logo

Gmina Andrychów, Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie

Audyt projektu „Akcja informacja”.

gmina_debno

Gmina Dębno

 • Projekt „Szkoła równych szans”
gmina_ryglice

Gmina Ryglice

 • Projekt „Moja szkoła – moją szansą”
 • Projekt „Otwarci na Przyszłość”
logo

Grażyna Kasprzycka Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

 • Projekt „Uruchomienie przedszkola w Gminie Świątniki Górne jako sposób na zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci”
igsmie_pan

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

ipt

Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o.

 • Projekt „ABC przedsiębiorczości – wsparcie dla mieszkańców Gminy Zgierz”
 • Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób młodych z grupy szczególnego ryzyka”
 • Projekt „Bądź aktywna – program aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet”
logo

MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. w likwidacji

Audyt projektu „Szkoła na szóstkę! Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów gimnazjów  w Gminie Wiśniowa”.

skwp

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Krakowie

 • Projekt „Aktywność i lepsze kwalifikacje szansą na sukces zawodowy” 2012
 • Projekt „Aktywność i lepsze kwalifikacje szansą na sukces zawodowy” 2011
 • Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr finansowo-księgowych przedsiębiorstw w Małopolsce”
logo

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej

 • Projekt „Pomocna Dłoń – programem pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
logo

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Audyt działalności statutowej Jednostki.

uniw_przyrod_wroclaw

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Projekt „Szkolenia z języka angielskiego dla doradców rolniczych z Dolnego Śląska”,
 • „Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO”
zntk_olesnica

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A.

 • Projekt „Zmodernizowana elektryczna lokomotywa liniowa typu 4E (serii EU/EP 07) spełniająca wymagania i zapewniająca interoperacyjność systemu kolei konwencjonalnych”
©  2012 All  rights reserved